โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

ปรับแผนระบบราง
ยกระดับการเดินทาง
เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

Visits: 19766
Today: 31
Total: 44327

M-MAP 2
ตอบโจทย์
การเดินทางระบบราง
ปกติวิถีใหม่แห่งมหานคร

กระบวนการศึกษา สู่ความก้าวหน้า M-MAP 2

การรวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูล

งานพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์
ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง

การวางแผนเพื่อพัฒนาโครงข่าย M-MAP 2

การดำเนินการด้าน In House Technical
Arms

การมีส่วนร่วมและ EIA

MAP

In Progress
เกาะติดข่าวสารความก้าวหน้า M-MAP 2

โครงการ M-MAP2 ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์การเดินทางของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Visits: 5355 Today: 150 Total: 44327โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 หรือ M-MAP2 ได้ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่สัมภาษณ์การเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชนด้วยรูปแบบการเดินทางรูปแบบต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้า

more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาโครงข่ายและกำหนดนโยบายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1 (1st M-MAP2 Platform)

Visits: 3250 Today: 0 Total: 44327กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาโครงข่ายและกำหนดนโยบายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1 (1st M-MAP2 Platform) ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม

more

1-3 มีนาคม 2565 : การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1

Visits: 2660 Today: 0 Total: 44327กรมการขนส่งทางรางเดินหน้าศึกษาพัฒนา M-MAP ระยะที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ทันสมัยรองรับการเดินทางของประชาชน ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

more

Know & Share

แบ่งปัน ข้อมูล ความรู้ การดำเนินงาน M-MAP 2

ติดต่อโครงการ

ทุกความเห็นของคุณ เติมเต็มงานพัฒนาของเรา